MAJOR FAIRS      


JANUARY
=> New Year Celebrations at Shimla, Chail, Manali
Dharamsala and Dalhousie
=> Halda Festival, Lahaul
=> Lohri/Mahgi, Tattapani
=> Guru Gobind Singh's Birthday, Paonta Sahib
=> Phagli Festival, Lahaul
=> Republic Day Celebrations, Shimla
=> Water Sports Regatta at Maharana Pratap Sagar (Pong
Dam)
FEBRUARY
=> Winter Carnivals, Manali and Shimla
=> Baba Barbhag Singh Mela, Una
=> Lossar in major Buddhist Monasteries
MARCH
=> Shivratri, Mandi
=> Nalwari Fair, Bilaspur
=> Holi Fair, Palampur & Sujanpur (Kangra)
=> Bala Sundari Fair, Trilokpur (Sirmour)
=> Deothsidh Fair, Hamirpur
APRIL
=> Baisakhi Fair, Tattapani near Shimla, Kaleshwar Mahadev
in Kangra, Rewalsar and Prashar lake near Mandi and
other places
=> Rali Fair, Kangra
=> Sui Mela, Chamba
=> Markandya Fair, Bilaspur
=> Rohroo Fair, Rohroo
=> Spring Festival, Kullu
MAY
=> River Rafting Festivals and Water Sport Regattas
throughout the State
=>Hadimba Fair, Dhoongri (Manali)
=> Banjar Fair, Kullu
=> Sipi Fair, Sipur (Mashobra)
=> Summer Festival, Dharamsala
=> Para Gliding, Billing Kangra

JUNE
=> International Summer Festival, Shimla
=> Shilooni Fair, Solan
JULY
=> Ladarcha Fair, Kaza
=> Lahaul Festival, Keylong
=> Sair Fair (Buffalo Fights) Arki and Mashobra
AUGUST
=>Minjar Fair, Chamba
=> Manimahesh Yatra, Chamba
=> Sharvana Fair, Naina Devi
=> Kinner Kailash Yatra, Kinnaur
=> Srikhand Mahadev Yatra, Rampur
=> Gugga Fair, Chamba, Bilaspur and Sirmour
=> Dal Fair, Dharamsala
=> Ashapuri Fair, Kangra
=> Independence Day Celebrations all over the State
 SEPTEMBER
=> Fullaich (Festival of flowers), Kinnaur
=> Chhatrari Fair, Chamba
=> Bawan Dawadashi Fair at Renuka and Nahan
=> Hamir Utsav, Hamirpur.
OCTOBER
=>International Dussehra Festival, Kullu
=> Para Gliding, Billing.
=> Regratta, Gobind Sagar, Bilaspur
NOVEMBER
=> Lavi Fair, Rampur
=> Renuka Fair, Renukaji
=> Water Sports Competitions on Maharaja Pratap Sagar
(Kangra) and Gobind Sagar (Bilaspur)
DECEMBER
=> International Himalayan Festival, Kangra
=> Ice-Skating Carnival, Shimla
=> Christmas Celebrations at Shimla, Manali, Dalhousie,
Dharmsala and other places.